T 0496 27 08 05 - E andylemahieu@gmail.com

Diensten

Diensten

Afhankelijk van uw verpleegkundige noden of het voorschrift van je behandelende arts komen we een keer of meermaals per dag langs. Dat kan voor een korte periode zijn of langdurig, voor een snelle of een tijdsintensieve interventie.

icon Wondzorg

Wondheling is een complex proces. De genezing van de beschadigde huid kan om verschillende redenen verstoord verlopen. Een goede observatie van een verpleegkundige is daarom uiterst belangrijk. Bij een complexe wonde is een professionele behandeling zeker nodig.

icon Toilet en hygiëne

We helpen U bij het wassen en de persoonlijke hygiëne, bij het in- en uitstappen uit bed, bij het verversen van de kledij, het aandoen van slaapkledij  en het aan- en afdoen van incontinentiemateriaal.

icon Inspuitingen en / of toedienen van medicatie

Op voorschrift van de behandelende geneesheer komen we langs voor het geven van inspuitingen of het toedienen van medicatie.

icon Stomazorg

We volgen de toestand van de stoma op en staan in voor het verversen ervan. Het kan gaan over een colostoma op de dikke darm, een ileostoma op de dunne darm of een urostoma op de urinewegen.

icon Sondevoeding

We staan in voor de voeding van patiënten die niet meer in staat zijn om zelf te eten. De voeding wordt in dat geval toegediend via een sonde in de neus of rechtstreeks naar de maag met behulp van een voedingspomp.

icon TPN

Totale parenterale nutritie (tpn) of voeding die intraveneus wordt toegediend aan patiënten die op eigen initiatief geen voeding kunnen innemen. Het toedienen kan enkel gebeuren door verplegers die daarvoor zijn opgeleid.

icon Infusietherapie

Aanbrengen en verversen van infusen voor het intraveneus (in de ader) toedienen van geneesmiddelen en pijnbestrijders.

icon Palliatieve zorg

In de laatste fase van het leven staan we patiënten bij om hun comfort te optimaliseren en de pijn te bestrijden. De  psychosociale begeleiding van de patiënt en zijn omgeving zijn enorm belangrijk.

icon Lavementen

Omwille van het gevaar op inwendige verwondingen mogen lavementen enkel geplaatst worden door verpleegkundigen, op voorschrift van een arts.

icon Opvolging van diabetes

Integrale verzorging en opvolging van diabetespatiënten in samenspraak met de behandelende arts.

icon Oogverzorging

Nazorg na een chirurgische ingreep aan het oog.

icon Port-a- cath

Wij zijn gespecialiseerd in het pijnloos aanprikken van de poortkatheter.Wij voeren zowel spoelingen als infuustherapie uit.

Vragen of opmerkingen?

Bel ons op 0496 27 08 05 | 0485 04 00 25 of neem gerust contact op

 

Back to Top