T 0496 27 08 05 - E andylemahieu@gmail.com

Dementie

Dementie

Vlaanderen telt vandaag 100.000 personen met dementie en met de vergrijzing neemt dat aantal alleen maar toe.

Tijdens mijn opleiding referentieverpleegkundige dementie – bekijk hier mijn getuigschrift – heb ik vooral geleerd hoe om te gaan met een dementerend persoon. Het is heel belangrijk om deze mensen op een goede manier te benaderen. Ook de omgeving van de dementeerde persoon verdient aandacht. Het is niet zo evident om je als partner, familie, mantelzorger, … in te kunnen leven in de situatie van de dementerende.

Als thuisverpleegkundige is het enorm belangrijk om die mensen wat meer informatie en tips te kunnen geven over hoe omgaan met iemand die dementie / alzheimer heeft. Bij een goede aanpak kan de thuissituatie al veel vlotter verlopen zowel voor de persoon met dementie, als voor de partner en familie.

Heel belangrijk is:

icon Stimuleer zelfredzaamheid

Probeer uw familielid nog zo veel mogelijk dingen zelf te laten doen, ook als ze niet perfect zijn uitgevoerd. Maak eventueel een compromis of gebruik hulpmiddelen.

icon Een goede structuur

Dementerenden functioneren het best in hun eigen omgeving en in een vaste structuur. Een vast week- en dagschema is echt handig. Bv. bezoek van de thuisverpleegkundige op een vast uur, na het eten het nieuws bekijken, enz. Werk met een vast schema.

icon Directe communicatie

Maak oogcontact, raak de persoon aan en spreek hem duidelijk aan. Gebruik eventueel de voornaam als papa of nonkel hem niks meer zegt. Herkent uw familielid u niet meer, dring dan niet aan, maar zeg desnoods zelf bij het binnenkomen wie u bent.

icon Probeer niet in discussie te gaan

Personen met dementie leven in hun eigen wereld. Daar tegenin gaan is zinloos en maakt de dementeerende persoon alleen maar verwarder of zelfs agressiever. Probeer er over heen te praten. Ook sociale ongeremdheid komt voor. Word niet boos als uw moeder half naakt uit de badkamer komt.

icon Probeer te veel prikkels te vermijden

De radio harder zetten tijdens de maaltijd en dan nog een praatje willen maken, is geen goed idee. Onderschat niet hoe vermoeiend gewone handelingen zijn. Heeft hij / zij net gegeten, dan kan die wandeling even wachten. Ook is het goed om te weten welke prikkels kalmerend werken. Een handmassage of het bekijken van foto’s van vroeger kan een rustgevend effect teweeg brengen.

Gedicht

Wanneer
Wanneer ik ga dwalen, laat me dan gaan
Dwing me niet te zitten, laat me lopen en staan

Wanneer ik vraag om mam, zeg me niet dat ze dood is
Houd me vast, reik me de hand, en vraag me naar haar naam

Wanneer ik boos ben, wil ik geen dipiperon of haldol
Luister naar me, hoor mijn stem, neem de tijd, doe me eens een lol

Wanneer ik niet meer wil eten, is dat niet omdat ik geen honger heb,
Ik ben vergeten hoe het moet, help me herinneren, laat zien hoe jij dat doet

Wanneer ik niet wil dat je me helpt, met wassen en kleden
Is dat niet omdat ik vies wil zijn, maar omdat ik je aanbod ben vergeten

Wanneer jij steeds herhaalt wat je gaat doen, me waarschuwt wat er gaat gebeuren
Zonder over mijn weerstand te zeuren, krijg je misschien straks een zoen

Wanneer jij je inleeft in mij, met geduld uitzoekt wat ik bedoel
Wie weet kom je er dan achter, hoe ik me echt voel

Ik heb een ziekte zoals je weet, dementie of alzheimer schijnt het te heten
Nu weet ik dit nog, maar morgen ben ik dat weer vergeten

M.C Eberhart

 

Back to Top